Zowaar

Zowaar

Zie mij als zondaar,

maar met overdenken ben ik klaar.

Daar hoef je mijns inziens niet je hele leven aan toe te wijden.

Ik dompel mij onder in onbereikbaarheid.

Mijn geest beroept zich dan op zijn recht op rust.

Denk niet dat ik u negeer.

Denk wat u wilt.

Reageren is niet mogelijk.